Podsjećanja

X 2020. – EU o BiH: Korupcija je i dalje široko rasprostranjena i predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost, sa zabilježenim političkim klijentelizmom na svim nivoima vlasti

''Tokom izvještajnog perioda ostvaren je nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima pravne stečevine Unije.''

Povodom objave Paketa proširenja za 2020. godinu, Evropska komisija je objavila saopšenja s ključnim nalazima iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

Iako svaki dan živimo sa sviješću o lošoj vlasti koja konstantno producira probleme, a ne rješava ni jedan od ključnih životnih građana ove zemlje, i svi, zapravo, znamo sve, kada neko, kao u ovom slučaju EU, pobroji te probleme na jednom mjestu, to izgleda doista strašno. A iznenađenost Predsjedavajućeg Vijeća ministara, navođenjem zamjerki EU, od strane Ambasador Johann Sattlera, pri zvaničnoj predaji Izvještaja, naprosto je komična. I govori o tome da, između ostalih problema imamo i taj da nam vlast ne živi u realnom svijetu i o sebi, zapravo, misli sve najbolje. Pa se iznenadi i uvrijedi kad joj neko samo saspe istinu u lice. Istinu da praktično niučemu nisu ostvarili nikakav ili bar ne napredak “vrijedan pomena”.

A u izvještaju stoji…

Tokom najvećeg dijela izvještajnog perioda, rad državnog parlamenta bio je blokiran usljed političkih razloga, što je dovelo do zakonodavnog zastoja, dok je Vijeće ministara djelovalo u tehničkom mandatu sve do formiranja novih vlasti, odnosno do decembra 2019. godine, što je 14 mjeseci nakon održavanja Općih izbora.

Vlada Federacije BiH još uvijek je u tehničkom mandatu.

Ustav Bosne i Hercegovine i dalje krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima u vezi sa odlukom  u predmetu Sejdić-Finci i drugim povezanim predmetima.

Nije postignut napredak u unapređenju izbornog okvira u skladu s evropskim standardima i osiguravanju transparentnosti finansiranja političkih stranaka.

Nije postignut napredak u osiguravanju povoljnog okruženja za civilno društvo.

Bosna i Hercegovina je tek u ranoj fazi reforme javne uprave, te, nije postignut napredak u osiguravanju profesionalne i depolitizirane državne službe i koordiniranog pristupa izradi politika u cijeloj zemlji.

U toku izvještajnog perioda nije postignut napredak u oblasti pravosuđa. Nisu preduzete odgovarajuće mjere za postupanje po nalazima iz Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava. Reforme po pitanju provjere integriteta naišle su na otpor u pravosuđu. Opstrukcije pravosudnih reformi od strane političkih aktera, ali i unutar samog pravosuđa, te njegova nefunkcionalnost, narušavaju prava građana i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Bosna i Hercegovina loše stoji i u prevenciji borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Nije postignut napredak u rješavanju ključnih prioriteta iz Mišljenja i preporuka iz 2019. godine u ovoj oblasti, niti po pitanju nalaza Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava. Korupcija je i dalje široko rasprostranjena i predstavlja razlog za ozbiljnu zabrinutost, sa zabilježenim političkim klijentelizmom na svim nivoima vlasti koji direktno utiče na svakodnevni život građana.

Postoje sistemski nedostaci u operativnoj saradnji agencija za provođenje zakona i iznimno ograničena razmjena obavještajnih podataka. Ni policijske strukture nisu imune na politička uplitanja. Finansijske istrage i zapljene imovine uglavnom su neučinkovite. Još uvijek nije operativna kontakt tačka za saradnju s Europolom. Nisu poduzeti koraci za uspostavljanje saradnje s Eurojustom. Zemlja mora unaprijediti svoje kapacitete i nastaviti napore u borbi protiv terorizma i trgovine drogom.

Što se tiče temeljnih prava, premda je zakonodavni i institucionalni okvir u velikoj mjeri uspostavljen, još uvijek preostaje usvajanje sveobuhvatnog strateškog okvira.

I dalje su prisutni izazovi u pogledu slobode okupljanja, posebno u Republici Srpskoj.

Potrebne su značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava te ukinula  praksa „dvije škole pod jednim krovom“ i osiguralo inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve.

Nije postignut napredak u garantovanju slobode izražavanjai medija i zaštiti novinara kroz osiguravanje adekvatnog odgovora sudstva na slučajeve prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima, te osiguravanje finansijske održivosti sistema javnog emitovanja.

EU je pružila značajnu podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijama. EU apeluje na vlasti Bosne i Hercegovine da hitno poduzmu sve neophodne mjere kako bi spriječio razvoj humanitarne krize. EU takođe očekuje da se propisno istraže kršenja zakona. Bosna i Hercegovina mora osigurati učinkovitu koordinaciju, na svim nivoima, u upravljanju granicama i kapacitetima za upravljanje migracijama, kao i funkcionisanje sistema azila.

Po pitanju ekonomskih kriterija, Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i nalazi se u ranoj fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije. Kvalitet privrednog upravljanja bilo je otežano usred zastoja u uspostavljanju vlasti i nedovoljne saradnje na entitetskim i državnom nivou, onemogućavajući, između ostalog, napredak u smislu unapređenja poslovnog okruženja koje ograničavaju značajne slabosti, uključujući procedure ulaska i izlaska s tržišta, vladavinu prava, te nadzorne i regulatorne institucije.

Javni sektor i dalje ostaje preglomazan.

Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i još uvijek je u ranoj fazi u smislu kapaciteta  potrebnih da se nosi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama u EU.

Ukupna kvaliteta obrazovanja i dalje je niska, dok su mjere za poboljšanje transportne i energetske infrastrukture i dalje nedovoljne.

Obim strukturnog prilagođavanja je ograničen, premda je došlo do određene diversifikacije u trgovinskoj strukturi zemlje.

Bosna i Hercegovina ima nizak nivo pripremljenosti i sposobnosti da preuzme obaveze iz članstva u EUte treba značajno ubrzati proces usklađivanja s pravnom stečevinom Unije, i provesti i provoditi prateće zakonodavstvo.

Tokom izvještajnog perioda ostvaren je nikakav ili ograničen napredak po različitim poglavljima pravne stečevine Unije. Posebnu pažnju treba posvetiti oblastima slobodnog kretanja roba, pravu poslovnog nastana i slobodi pružanja usluga, informacionom društvu i medijima, poljoprivredi i ruralnom razvoju, ribarstvu, transportnoj politici, energetici, ekonomskoj i monetarnoj politici, statistici, socijalnoj politici i zapošljavanju, poduzetništvu i industrijskoj politici, regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata, obrazovanju i kulturi, zaštiti potrošača i zdravlja te finansijskoj kontroli.

U suštini… verbalna podrška EU-integracijama od strane naše vlasti više nikoga ne može zavarati. Poslije toliko godina i posljednjem evropskom birokrati je jasno da imaju posla sa licemjerima i štetočinama koji jedno pričaju a drugo rade. I da je od njih nešto drugo očekivati i apsurdno. Jer evropske vrijednosti, a prije svega funkcionisanje pravne države i stvarne demokratije i ljudskih prava, znače njihov kraj. Korupcija, kriminal, partitokratija i govor mržnje su njihovo prirodno okruženje i izvor moći.

Građani u akciji

Partneri u borbi protiv korupcije